Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Pouť na Pražmě
20 21 22 23 24 25
Pražmovské veselí
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Profil území

Profil území

Mikroregion se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, v nejvýchodnější části Česka a je vymezen územím desíti členských obcí svazku obcí. Jmenovitě se jedná o obce Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty. Sdružení obcí se rozkládá v údolích řek Morávky a Mohelnice. Jižní část území je sevřena mezi svahy Moravskoslezských Beskyd, které kulminují vrcholem Lysé hory (1 323 m n. m.). Severní část mikroregionu pozvolna přechází do Podbeskydské pahorkatiny.

Profil územíRozmanitost krajiny a jejích složek na relativně malém území je bohatstvím mikroregionu. Je určujícím faktorem sídelní struktury, ekonomických aktivit a současně zdrojem potenciálů a limitů dalšího rozvoje území. Beskydy jsou z geologického hlediska utvářeny různě odolnými mezozoickými a paleogenními sedimenty Západních Karpat. Nejníže položené části údolí jsou vyplněny aluviálními sedimenty. Odolnost geologického podkladu a procesy, které na jeho tvarování působily, se podílely na utváření specifického reliéfu. Rozpětí nejvyšších a nejnižších nadmořských výšek v mikroregionu činí více než tisíc metrů. Pro Beskydy je charakteristické rytmické střídání horských hřbetů a místy poměrně ostře zaříznutých hlubokých říčních údolí. Také Podbeskydská pahorkatina má zvlněný reliéf, jeho vertikální členitost však nesnese srovnání s Beskydami. Údolí Morávky v severní části mikroregionu je široké a ploché a jeho části bezprostředně přiléhající k vodnímu toku mají nivní charakter. Hlavními vodními toky odvodňujícími území jsou Morávka a její levostranný přítok Mohelnice. Morávka se poté, co opustí mikroregion, vlévá do Ostravice. Významným hydrologickým prvkem, podílejícím se na utváření charakteru krajiny, je vodní nádrž Morávka. Tato vodní plocha slouží k zásobování obyvatelstva ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace pitnou vodou a plní významnou retenční funkci.

Založení sdružení bylo motivováno tím, že jednotlivé obce nejsou ve svých aktivitách osamoceny, mohou se spojit a jednat v zájmu svém i v zájmu celku. Toto založení odpovídajícího právního subjektu – tj. Sdružení obcí povodí Morávky – proběhlo v roce 1995. Účelem svazku je spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, zlepšování životního prostředí, podpora rozvoje turistického ruchu, spolupráce a pomoc v případě mimořádných událostí, společné úsilí při získávání různých forem dotací. Po celou – dnes již více než dvaetiletou tradici sdružení aktivně funguje. Základem je setkávání starostů na sněmu SOPM, jež se formou rotace po sídlech obecních úřadů jednotlivých obcí uskutečňuje pravidelně jedenkrát za měsíc.

Profil územiPodařilo se získat několik grantů pro celý mikroregion. Jejich příkladem je tvorba propagačních brožur, panoramatických map, triček anebo také účast mikroregionu na veletrhu s tématikou cestovního ruchu. Dalším úspěšně získaným je rovněž grant na projektovou dokumentaci kanalizace.

V nedávné době byla zpracována společná strategie rozvoje SOPM na období 2016–2022, která se zabývá všemi částmi občanského života. Zvláštní důraz je přitom kladen na dobudování infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu a vytváření podmínek pro rozšiřování podnikatelských aktivit, a tím na zajištění zaměstnanosti obyvatel. Některá opatření (projekty) uvedená ve strategii se již podařilo nastartovat např. započala projektová příprava cyklotrasy povodí Morávky, byly obnoveny informační kanály v SOPM (viz sekce realizované projekty). Další projekty se  připravují.

Základní informace o mikroregionu

Název 

Sdružení obcí povodí Morávky

Právní forma 

Svazek obcí dle § 154 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Sídlo 

Dobrá 230, 739 51

Účel svazku 

Spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu, formování společného postupu při ochraně a provozování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, spolupráce a pomoc v případě nepředvídaných mimořádných událostí (živelní pohromy, přírodní katastrofy, havárie), podpora a garance programů vzdělávání samosprávných orgánů.

Rozloha 

185,94 km2

Počet obyvatel 

12 450 (k 1. 1. 2023)

Míra lidnatosti 

67 obyv./km2  (k 1. 1. 2023)

Sdružené obce 

Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty

Administrativní vymezení SOPM