Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Pouť na Pražmě
20 21 22 23 24 25
Pražmovské veselí
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Sněm

Sněm

Sněm starostů je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořen starosty, nebo jimi zplnomocněnými zástupci. Do jeho působnosti patří:

 1. schvalování stanov a jejich změn
 2. projednání zprávy revizní komise
 3. volba a odvolání předsedy, místopředsedy a revizní komise
 4. přijímaní podaných rezignací na zvolené funkce
 5. schválení rozpočtu Sdružení
 6. schválení výše členských příspěvků
 7. rozhodování o hospodaření s majetkem Sdružení
 8. schvalování jednacích a volebních řádů orgánů Sdružení
 9. rozhodnutí o zrušení Sdružení
 10. rozhodování o dalších záležitostech, které si sněm starostů vyhradí
 11. projednání výsledků přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu Sdružení
 12. přijímání nových členů a schvalování vyloučení členů Sdružení

Sněm starostů je svoláván předsedou nebo manažerem Sdružení zpravidla 1x měsíčně, nejméně však 1x za čtvrtletí kalendářního roku. O termínu konání, místu a programu jednání musí být členové Sdružení uvědomeni písemnou či elektronickou pozvánkou, a to nejméně 10 dnů předem. Sněm starostů je schopen se platně usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech členů Sdružení, s výjimkou bodu 1) a 12), kde je ke schválení potřeba 2/3 většina členů Sdružení. Jednání sněmu starostů zpravidla řídí předseda nebo manažer Sdružení.

Sněm

Sněm