Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Projekty mikroregionu

Projekty mikroregionu


CYKLOTRASA POVODÍ MORÁVKY

Jedním z prioritních projektů Sdružení obcí povodí Morávky je vybudování cyklotrasy. Cyklotrasa bude v úseku Nošovice – Morávka vedena podél komunikace č. III/4774 převážně po účelových a místních komunikacích. Koridory cyklistické trasy vedoucí do obcí Dobratice a Krásná ještě nebyly projektově navrženy. Součástí navrženého řešení jsou úpravy povrchů komunikací v místech, kde je to nezbytně nutné, doprovodné stavby, zejména mosty a lávky, odpočívky a informační body.

Cyklotrasa představuje prodloužení stávající sítě bezpečně trasovaných koridorů cyklistických tras, které v současnosti končí v obci Dobrá. Účelem připravované cyklotrasy povodí Morávky je přenesení cyklodopravy v mikroregionu v celé své délce (kromě nezbytného křížení pozemních komunikací) mimo pozemní komunikaci č. III/4774. Stávající pozemní komunikace je intenzivně využívaná individuální a nákladní automobilovou dopravou a je tudíž pro cyklisty nevhodná a nebezpečná. Celková intenzita dopravy v některých úsecích přesahuje 5 000 vozidel a až 500 cyklistů za den. Připravovaný investiční záměr sleduje zvýšení bezpečnosti a rozvoj alternativních typů dopravy, šetrných k životnímu prostředí. Cílovou skupinou projektu jsou především občané mikroregionu, včetně dětí a seniorů při dosahování zaměstnání, vzdělávacích institucí či služeb. Cyklistická trasa bude sloužit také turistům navštěvující mikroregion.

V současné době je na pozemní komunikaci č. III/4774 umístěna také cyklotrasa č. 6174, která je značena žlutočerným silničním značením s číslem cyklotrasy. Problémem stávající cyklistické trasy je, že není značena vyhrazenými jízdními pruhy, piktogramovými koridory, pruhy pro Bus + cyklo apod. Pozemní komunikace je v obou směrech také poměrně úzká, proto je její potenciální rozšíření poměrně problematické. V případě výstavby rozsáhlé liniové infrastruktury je nezbytné vycházet jak ze socioekonomických předpokladů – spádovosti občanů a turistů, tak i z fyzickogeografických limitů území. Z tohoto důvodu se zatím uvažuje převážně o výstavbě a úpravě stávajících pozemních komunikací se smíšeným provozem – cyklistické trasy, neboť nejspíš nebude možné zajistit v celé délce samostatně vedené cyklostezky. Nicméně intenzita motorizované dopravy na nové cyklistické trase bude velmi nízká a zdaleka nebude dosahovat intenzity dopravy na pozemní komunikaci č. III/4774.

Dne 23. 6. 2016 byla našemu mikroregionu poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektové dokumentace“, č. 20/2098. Výše dotačního titulu činí 30,81%, maximálně 500 000 Kč.

Na jednání Sněmu starostů SOPM dne 12. 8. 2016 bylo schváleno, že projektová dokumentace cyklotrasy bude pořízena a financována (do projektu) zapojenými obcemi na principu partnerství a spolupráce při rovném rozdělení výdajů. V současné době je záměr akceptován zastupitelstvy obcí Nošovice, Dobratice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo, Morávka a Krásná.

Sdružení obcí povodí Morávky schválilo dne 12. 8. 2016 přípravu výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace. Tuto projektovou dokumentaci zpracovala společnost CIVIL PROJECTS s.r.o.. Následně 21. ledna 2021 získalo SOPM pro tento projekt společné stavební povolení. 

V průběhu roku 2023 se podařilo vystavět a zkolaudovat první úsek cyklotrasy na katastrálním území obce Nošovice. Investorství a realizace tohoto projektu byla plně v režii obce Nošovice. 

Významným měsícem pro tento projekt byl listopad roku 2023. V tomto období se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a vysoutěžit zhotovitele stavby. Celá realizace projektu je plánovaná v průběhu let 2024 až 2025.


PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU JEDNORÁZOVÉHO NÁDOBÍ VE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY

Cíl projektu:
• předcházení vzniku komunálních odpadů,
• snížení množství odpadů vznikajícího v řešeném území,
• snížení množství odpadů ukládaných na skládku,
• snížení finančních nákladů na likvidaci odpadů.

Jedním ze stěžejních zájmů obcí mikroregionu je prosazovat na svém území principy udržitelného rozvoje. Jednou z oblastí je snaha o eliminaci vzniku odpadů nebo používání některých druhů jednorázových výrobků, což zcela koresponduje s kampaní Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“, která má za cíl směřovat firmy, státní i nestátní organizace, tedy také úřady a příspěvkové organizace, prostřednictvím jejich dobrovolných závazků či deklarativních projednání, k omezení spotřeby až následné eliminaci používání jednorázových plastů.
Zapojené obce pořádají v rámci celého roku pravidelné i nepravidelné akce, kde zajišťuje mimo jiné i občerstvení. Doposud bylo občerstvení (nápoje, jídlo) podáváno prostřednictvím jednorázového nádobí (plastové kelímky, tácky, brčka, příbory, papírové tácky, jednorázové plastové příbory apod.). Na každé z akcí tak vzniklo velké množství zejména plastového odpadu.
Záměrem zapojených obcí je změnit stávající systém na jiný, který bude přispívat k lepšímu životnímu prostředí. Jako nejvýhodnější se jeví používání opakovaně využitelného nádobí – zejména vratných kelímků. V České republice jsou tímto způsobem zajišťovány již mnohé z kulturních či sportovních akcí a jde o běžný systém provozu.